MCV800 Quick

MCV 800 Qick - vertikalni troosni obradni centar sa produženim hodom ose X do 800 mm, sa okvirom tipa C i kontinuiranom radnom preciznošću, direktnim odmeravanjem u svim osama i brzim i preciznim pozicioniranjem. Mašina ima automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukom u 24 položaja i sa progresivnim alatima i centralnim hlađenjem.
Poslati upit za ponudu

Vertikalni troosni obradni centar MCV800 Quick

MCV800 Qick – vertikalni troosni obradni centar sa produženim hodom ose X do 800 mm, sa okvirom tipa C i kontinuiranom radnom preciznošću, direktnim odmeravanjem u svim osama i brzim i preciznim pozicioniranjem. Mašina ima automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukom u 24 položaja i sa progresivnim alatima i centralnim hlađenjem. Široki radni opseg mašine postignut je uz minimalno potreban radni prostor. Bezbednost zaposlenih je osigurana vodonepropusnom kabinom koja na levoj bočnoj strani ima zastakljena vrata. Uz dodatno korišćenje obrtnog i skretnog stola proširuje se mogućnost 4 i 5 – osne obrade. Na stolu mašine je povećan broj steznih čaura. Mašinom se upravlja pomoću sistema HEIDENHAIN iTNC620 ili SIEMENS 828D. U ponudi je široki izbor glodačkih vretena koji može zadovoljiti potrebe naših kupaca u različitim segmentima industrije. Osnovna oprema mašine uključuje ručno ispiranje, osvetljenje na vreteništu, spoljno produvavanje alata. Novina u ponudi ove mašine je varijanta sa pužnim transporterom strugotina – kompaktnost (dužina mašine smanjena je za 1200 mm u poređenju sa lančastim transporterom).

Koristi se za bušenje, struganje unutrašnjih otvora, razvrtanje i rezanje zavojnica kod većih i po obliku složenijih komada za obradu. Automatska izmena alata omogućava rad u automatskim ciklusima. Kretanje krstastog stola i kućišta vretena se može odvijati uporedo. Korišćenje posebne opreme omogućava obradu elemenata sa četiri strane, obradu žlebova kao i efikasno hlađenje alata dovodom tečnosti za hlađenje kroz središni deo.

KARAKTERISTIKE KONSTRUKCIONIH ELEMENATA MAŠINE:

 • pokretni delovi mašine (klizač, sto, kućište vretena) su postavljeni na kotrljajućim linearnim površinama
 • vreteno je postavljeno na precizna ležišta i kontakt je pod kosim uglom
 • digitalni AC pogon HEIDENHAIN pokreće vreteno i ose
 • merenje položaja linearnim optičkim senzorom
 • centralno stezanje alata
 • upravljačka jedinica HEIDENHAIN iTNC 620
 • magacin alata – ruka za izmene

Mašina je konstruisana za rad u normalnom radnom prostoru, gde se temperatura kreće od +10 do +35°C, pri čemu prosečna temperatura ne sme biti iznad 35°C, uz maks. vlažnost vazduha od 80%. Preciznost mašine je garantovana ukoliko se u radnom prostoru održava temperatura 20° +/-3°C.

Ukoliko se vrši obrada nestandardnih materijala kao što su grafit, keramika, drvo, laki obojeni metali i sl., potrebno je konsultovati proizvođača o načinu uklanjanja strugotina (provetravanje, način filtriranja tečnosti za hlađenje, separacija plovećih strugotina) kao i o drugim tehničkim i tehnološkim uslovima).

STANDARDNA OPREMA MAŠINE:

 • elektrooprema 3 x 400V/Hz
 • CNC sistem HEIDENHAIN TNC 620
 • digitalni AC pogoni HEIDENHAIN za regulaciju vretena i osa X,Y,Z
 • linearni merači u osama X,Y,Z
 • agregat za spoljno hlađenje
 • centralno stezanje alata
 • ručna mobilna komanda (hand wheel)
 • krov
 • prateća dokumentacija dopunske opreme (samo engleska verzija)
 • magacin alata sa mehaničkom rukom
 • taster na kućištu za stezanje vretena
 • kartica ETHERNET
 • servisni komplet alata
 • prateća dokumentacija na engleskom jeziku (uputstvo za sistem upravljanja na CD-u)
 • transporter strugotina sa vijkom
 • signalizacija stanja mašine
 • ručno pranje radnog prostora
 • ručno čišćenje komprimovanim vazduhom (pištolj na vazduh)
 • dodatno osvetlenje vretena
 • spoljno čišćenje alata komprimovanim vazduhom
 • rotacioni dovod vazduha za hlađenje

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/c/c/cc32f65d-5a54-4eaa-9b93-d69550a8bb55/strojimport.rs/web/wp-content/themes/strojimport/single.php on line 98