MCH1000 5Axis

MCH1000 5 Axis - visoko produktivan horizontalni obradni centar sa raznovrsnim tehnološkim mogućnostima koje oogućavaju obradu, kako velikim snagama, tako i visokim brzinama. Ovaj obradni centar posebno karakterišu dobra apsorbcija i prigušivanje mehaničkih vibracija, visoka čvrstina, dinamička i termička stabilnosti.
Poslati upit za ponudu

Horizontalni obradni centar MCH1000 5 Axes

MCH 1000 sa 5 osa – produktivan obradni centar u izvedbi sa pet osa, sa dvoosnim zakretnim CNC stolom i magacinom alata, primenljiv na široku skalu tehnologije obrade velikom snagom i visokim brzinama Koncepcija mašine se zasniva na krstatstoj izvedbi postolja “T” sa poprečno pokretnim stubom (osa X), na kojem se vertikalno kreće vretenište (osa Y). Hod u osi Z obavlja rotacioni sto (osa B) sa stegnutim obradkom. Mašinu odlikuju visoka čvrstina, efikasnost i trajno visoka i stabilna preciznost.

Mašina može biti opremljena i daljinskom dijagnostikom koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine.

Uz mašinu MCH 1000 nudimo široku lepezu specijalne opreme.

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i manje. Više informacija naći ćete u našem katalogu.