MCH 800 Five Axis

MCH800 sa 5 osa - produktivan obradni centar u izvedbi sa pet osa, sa dvoosnim zakretnim CNC stolom i magacinom alata, primenljiv na široku skalu tehnologije obrade velikom snagom i visokim brzinama Koncepcija mašine se zasniva na krstatstoj izvedbi postolja "T" sa poprečno pokretnim stubom (osa X), na kojem se vertikalno kreće vretenište (osa Y).
Poslati upit za ponudu

Obradni centar pet osa MCH800

MCH800 sa 5 osa – produktivan obradni centar u izvedbi sa pet osa, sa dvoosnim zakretnim CNC stolom i magacinom alata, primenljiv na široku skalu tehnologije obrade velikom snagom i visokim brzinama. Koncepcija mašine se zasniva na krstatstoj izvedbi postolja “T” sa poprečno pokretnim stubom (osa X), na kojem se vertikalno kreće vretenište (osa Y). Hod u osi Z obavlja rotacioni sto (osa B) sa stegnutim obradkom. Mašinu odlikuju visoka čvrstina, efikasnost i trajno visoka i stabilna preciznost.

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i veće. Više informacija naći ćete u našem katalogu.