MCH800

MCH 800 - visoko produktivan horizontalni obradni centar sa raznovrsnim tehnološkim mogućnostima koje omgućavaju obradu, kako velikim snagama, tako i visokim brzinama. Koncepcija mašine se zasniva na krstatstoj izvedbi postolja "T"sa poprečno pokretnim stubom (osa X), na kojem se vertikalno kreće vretenište (osa Y).
Poslati upit za ponudu

Horizontalni obradni centar MCH800

MCH 800 – visoko produktivan horizontalni obradni centar sa raznovrsnim tehnološkim mogućnostima koje omgućavaju obradu, kako velikim snagama, tako i visokim brzinama. Koncepcija mašine se zasniva na krstatstoj izvedbi postolja “T” sa poprečno pokretnim stubom (osa X), na kojem se vertikalno kreće vretenište (osa Y). Hod u osi Z obavlja rotacioni sto (osa B) sa stegnitim obradkom. Mašinu odlikuju visoka čvrstina,efikasnost i trajno visoka i stabilna preciznost.

Mašina je u izvedbi MCH 800 FIVE AXIS predstavlja varijantu sa 5 osa i rotacionim i obrtnim dvoosnim CNC stolom sa kružnom steznom površinom.

Mašina je u standardnoj izvedbi opremljena direktnim odmeravanjem u svim osama, elektronskom kompenzacijom termičke dilatacije, agregatom za hlađenje i ispiranje alata, spoljnim hlađenjem alata, produvavanjem nosača alata, pužnim prenosom rotacionog stola (osa B), pužnim transporterom (2 kom,) centralnim grabuljastim transporterom, magacinom alata sa 56 mesta, sistemom izmene paleta (2 palete 800 x 800 mm), kompletnom zaštitom mašine.
Mašina može biti opremljena i daljinskom dijagnostikom koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine.

Uz mašinu MCH 800 nudimo široku lepezu specijalne opreme.

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i manje ili veće. Više informacija naći ćete u našem katalogu.