MCU1100V(T)

MCU1100V(T) - vertikalni obradni centar ima konstrukciju tipa Gantry i pokriva široku skalu tehnološke obrade: struganje, kontinuirano petoosno glodanje i druge tehnologije (bušenje,proširivanje, razvrtanje, rezanje navoja), uz maksimalnu produktivnost i preciznost. Obrađuje čelik, liveno gvožđe, crne i obojene metale, plastiku, drvo, grafit. Mašina je opremljena daljinskom dijagnostikom, monitoringom proizvodnje, automatizacijom i paletnim sistemom.
Poslati upit za ponudu

Vertikalni obradni centar MCU 1100V(T)

MCU1100V(T) – vertikalni obradni centar ima konstrukciju tipa Gantry i pokriva široku skalu tehnološke obrade: struganje, kontinuirano petoosno glodanje i druge tehnologije (bušenje,proširivanje, razvrtanje, rezanje navoja), uz maksimalnu produktivnost i preciznost. Obrađuje čelik, liveno gvožđe, crne i obojene metale, plastiku, drvo, grafit. Mašina je opremljena daljinskom dijagnostikom, monitoringom proizvodnje, automatizacijom i paletnim sistemom. Glavna prednost mašine je jedinstveno postavljena glava vretena sa kombinacijom kliznog i kotrljajućeg vođenja, uz visoku stabilnost, preciznost postavljanja i smanjenja nivoa neželjnih vibracija pri snažnoj obradi i maksimalnom hodu ose Z. Centar MCU1100 obuhvata najširu skalu tehnološke obrade kao što je kontinuirano petoosno glodanje, struganje a zatim bušenje, istrugivanje, razvrtanje, rezanje navoja. Svi noseći elementi konstrukcije su izrađeni od visoko kvalitetnog livenog gvožđa koji obezbeđuje krutost i visok nivo amortizacije kao i termičku stabilnost cele mašine. Mašinu je moguće opremiti vretenima visoke brzine do 24000 ob/min. ali i snažnim vretenima sa obrtnim momentom 654 Nm. Mašina ima primenu u skoro svim segmentima industrije kao i u svim onim granama gde je potrebna obrada srednjih i velikih elemenata do ø1250 milimetara. Može se koristiti u energetici za izradu lopatica parnih turbina, impelera, kola statora i rortora, a takođe u vazduhoplovstvu, automobilskoj, mašinskoj industriji. Sa stanovišta ekološke upotrebe, mašina je opremljena npr. funkcijom “zelena planeta” koja obezbeđuje automatsko isključenje energetskih kola i optimalizaciju snage vretena.

KARAKTERISTIKE KONSTRUKCIONIH ELEMENATA MAŠINE

 • široka tehnološka primena
 • maksimalna produktivnost
 • visoka preciznost obrade
 • vrhunski kvalitet
 • daljinska dijagnostika
 • ugrađenih peko 35 000 kg najkvalitetnijih materijala
 • srce mašine – najmodernije moćno vreteno POWER PLUS sa obrtnim momentom 654 Nm! i integrisanim pogonom (build in)
 • digitalni AC pogoni HEIDENHAIN za glavno vreteno i ose obradnog centra
 • pozicioniranje se vrši pomoću linearne skale
 • centralno prihvatanje i stezanje alata
 • upravlječka jedinica HEIDENHAIN TNC 640
 • digitalni AC pogoni HEIDENHAIN za glavno vreteno i ose obradnog centra
 • pozicioniranje se vrši pomoću linearne skale
 • centralno prihvatanje i stezanje alata
 • upravlječka jedinica HEIDENHAIN TNC 640

TEHNIČKI OPIS

Koncept mašine

 • vertikalni obradni centar portalnog tipa (gornji gantry) sa rotirajućim i nagibnim stolom
 • visoka krutost zahvaljujući masivnom postolju napravljenom od sivog i modularnog livenog gvožđa
 • simetrični dizajn
 • aktivna termička stabilizacija
 • pokretne komponente mašine (poprečna greda, vretenište) nalaze se na valjkastim linearnim vođicama
 • hidraulično ili pneumatsko balansiranje rama

Pogoni linearnih osa i merni sistem

 • direktno merenje u svim osama
 • Y osa (hod poprečne grede) – svaki pogon ima svoj nezavisni merni sistem
 • automatsko podmazivanje svih pokretnih delova

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i manje. Više informacija naći ćete u našem katalogu.