FORMING MAŠINE
MAKAZE

Makaze

Mašinske makaze ispunjavaju uslove koji se odnose na proizvodnju uz korišćenje pravolinijsko sečenje ploča i traka napravljenih od čelika, nemetala ili drugih materijala koji se mogu seći. Jednostavna konstrukcija obezbeđuje preciznu i jednostavnu upotrebu. Makaze imaju funkcije koje omogućavaju podešavanje zazora i ugla sečenja. U pitanju je deljenje materijala bez opiljaka.