OBRADNI CENTRI

OBRADNI CENTRI

Osnova razvoja današnje mašinske industrije su obradni centri. Ono omogućavaju kompletnu obradu složenih delova sa raznih strana bez potrebe njihovog ponovnog stezanja, uz mogućnost automatske zamene alata. Mašine se proizvode sa namenom da obrađuju kutijastih poluproizvoda. Na njima se može bušiti, proširivati otvor, razvrtati, narezivati navoj, glodati površine, profile itd. Vertikalni CNC obradni centri su namenjeni za obradu delova sa jedne strane. Upotreba uređaja za okretanje omogućava obradu obradaka sa nekoliko strana. Za to služi i automatska glave sa raznom orijentacijom vretena.

Nudimo i rezervne delove i poseban pribor i to kako za sve obradne centre iz aktuelne ponude, tako i za modele koji više nisu u ponudi. Takođe, obezbeđujemo njihovu stručnu montažu, obuku osoblja, servis u garantnom roku i nakon njega, generalne remonte i modernizacije.