PRESE
ŠTANC MAŠINA

Hidraulična apkant presa za savijanje lima