SPECIJALNE TEHNOLOGIJE

Specijalne tehnologije

Nudimo i rezervne delove i poseban pribor i to kako za sve mašine iz aktuelne ponude, tako i za modele koji više nisu u ponudi. Takođe, obezbeđujemo njihovu stručnu montažu, obuku osoblja, servis u garantnom roku i nakon njega, generalne remonte i modernizacije.