HORIZONTALNE BUŠILICE-GLODALICE (BORVERK)
BORVERK SA POKRETNIM STUBOM

BORVERK SA POKRETNIM STUBOM

U našoj ponudi nalaze se horizontalne bušilice – glodalice sa pokretnim stubom prečnika radnog vretena od 100 do 260 mm. Borverci sa pokretnim stubom  namenjenji su  za precizno i visoko produktivno paralelno bušenje velikih gabaritnih obradaka od čelika, liva i čeličnog liva. Ove mašine omogućuju radne operacije poput bušenja, glodanja i narezivanja navoja  na vrlo teškim radnim predmetima sa složenim oblicima površina.