SPECJALNE MAŠINE

Specjalne mašine

Mašine služe za toplo valjanje dugih komada kružnog poprečnog preseka. Valjani proizvodi mogu se koristiti kao pripremci za kovanje u kalupu ili kao pripremci sa minimalnim dodacima za obradu.

Nudimo i rezervne delove i poseban pribor i to kako za sve mašine iz aktuelne ponude, tako i za modele koji više nisu u ponudi. Takođe, obezbeđujemo njihovu stručnu montažu, obuku osoblja, servis u garantnom roku i nakon njega, generalne remonte i modernizacije.