MCV 754 Quick

MCV754 Qick - vertikalni troosni obradni centar sa okvirom tipa C i visoko preciznom kontinuiranom obradom, direktnim odmeravanjem i brzim, preciznim pozicioniranjem. Mašina koristi automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukomu u 24 položaja i operativne alate sa centralnim unutrašnjim hlađenjem.
Poslati upit za ponudu

Troosni obradni centar MCV754 Quick

MCV754 Qick – vertikalni troosni obradni centar sa okvirom tipa C i visoko preciznom kontinuiranom obradom, direktnim odmeravanjem i brzim, preciznim pozicioniranjem. Mašina koristi automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukomu u 24 položaja i operativne alate sa centralnim unutrašnjim hlađenjem. Široki radni opseg mašine postignut je uz minimalno potreban radni prostor. Bezebednost zaposlenih je osigurana vodonepropusnom kabinom sa levim bočnim zastakljenim vratima. Uz upotrebu obrtnog i zakretnog stola proširuje se mogućnost 4 i 5 – osne obrade. Mašinom se upravlja pomoću sistema HEIDENHAIN iTNC530HSCI ili SIEMENS SINUMERIK 840D i sl. U ponudi je veliki izbor glodačkih vretena koji može zadovoljiti kompletne potrebe naših kupaca u različitim segmentima industrije.

Koristi se za bušenje, struganje unutrašnjih otvora, rezanje zavojnica kod većih i po obliku složenijih komada za obradu. Automatska izmena alata omogućava rad u automatskim ciklusima. Kretanje krstastog stola i kućišta vretena se može odvijati uporedo. Korišćenje posebne opreme omogućava obradu elemenata sa četiri strane, obradu žlebova kao i korišćenje produktivnih alata sa središnim dovodom tečnosti za hlađenje.

KARAKTERISTIKE KONSTRUKCIONIH ELEMENATA MAŠINE:

 • pokretni delovi mašine (klizač, sto, kućište vretena) su postavljeni na kotrljajućim linearnim površinama
 • vreteno je postavljeno na preciznim ležištima sa kontaktom pod kosim uglom
 • digitalni, naizmenični, regulacioni pogon HEIDENHAIN pokreće vreteno i ose
 • merenje položaja linearnim optičkim senzorom
 • centralno stezanje alata
 • upravljačka jedinica HEIDENHAIN iTNC 620
 • magacin alata – ruka za izmene

STANDARDNA OPREMA MAŠINE

 • elektrooprema 3 x 400V/Hz
 • CNC sistem HEIDENHAIN iTNC 620
 • digitalni naizmenični pogoni HEIDENHAIN za regulaciju vretena i osa X,Y,Z
 • direktno merenje položaja osa X,Y,Z
 • agregat za spoljno hlađenje
 • centralno stezanje alata
 • ručni monitor
 • krov
 • prateća dokumentacija dopunske opreme (samo engleska verzija)
 • magacin alata sa mehaničkom rukom
 • taster za stezanje na kućištu za vreteno
 • kartica ETHERNET
 • servisni komplet alata
 • prateća dokumentacija, interfejs, CE sertifikat, oznake na mašini, uputstvo – na engleskom jeziku

RADNA SREDINA

Mašina je konstruisana za rad u normalnom radnom prostoru, gde se temperatura kreće od +5 do +40°C, pri čemu prosečna temperatura ne sme biti iznad 35°C, uz maks. vlažnost vazduha od 70%.
Preciznost mašine je garantovana ukoliko se u radnom prostoru održava temperatura 20°+-2°C.
Ukoliko se vrši obrada nestandardnih materijala kao što su grafit, keramika, drvo, laki obojeni metali i sl., potrebno je konsultovati proizvođača o načinu uklanjanja strugotina (provetravanje, način filtriranja tečnosti za hlađenje, separacija plovećih strugotina) kao i o drugim tehničkim i tehnološkim uslovima.


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /data/c/c/cc32f65d-5a54-4eaa-9b93-d69550a8bb55/strojimport.rs/web/wp-content/themes/strojimport/single.php on line 98