MCG810i

MCG810 - multifunkcionalni obradni centar tipa gantry, omogućava kompleksnu obradu prostorno složenih i tehnološki komplikovanih komada, kombinovanih oblika sa triosnim glodanjem i odgovarajućim operacijama struganja.
Poslati upit za ponudu

Multifunkcionalni obradni centar MCG 810

MCG 810 – multifunkcionalni obradni centar tipa gantry, omogućava kompleksnu obradu prostorno složenih i tehnološki komplikovanih komada, kombinovanih oblika sa petoosnim glodanjem i odgovarajućim operacijama struganja. Obradni centar vrši obradu glodanjem u pet osa i to u tri uzajamno vertikalne ose X,Y,Z, u osi rotacije C – zakretni obrtni sto sa ugrađenim momentnim motorom koji omogućava operacije struganja i zakretnoj osi B – zakretni obrtni sto sa ugrađenim momentnim motorima. MCG 810 je visoko produktivna mašina, koju karakterišu visoka dinamička i termička stabilnost kao i visoka preciznost. Pojedinačne radne ose se kreću linearnim vođicama. U osnovnoj izvedbi mašina je opremljena direktnim odmeravanjem u svim osama. Mašinom se upravlja preko sistema Sinumeric 840DSL / Heidenhain TNC 640 / Fanuc. Po potrebi se može dodatno instalirati daljinska dijagnostika. Uz mašinu nudimo široki izbor specijalne opreme.

Mašina je predviđena za izradu metalnih elemenata za presovanje, proizvodnju plastičnih proizvoda, za automobilsku i avio industriju. Može se koristirti za osnovnu obradu. Obrađuje komade sa pet strana. Obavlja tehnološke operacije glodanja, bušenja,proširivanja, razvrtanja, rezanja navoja i struganja. Zahvaljujući visokim obrtajima vretena do 18000 ob/min, prstenastim motorima u rotacionim osama, moguća je obrada različitih oblika kao i HSC obrada. Komad za obradu može imati maks. prečnik 800 mm, težinu do 3000 kg.

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i veće. Više informacija naći ćete u našem katalogu.