MCH630

MCH630 - visoko produktivan horizontalni glodački centar za kompleksnu obradu strugotinama, sa magacinom alata i automatskom izmenom (magacin sa 56 mesta) i paletnim sistemom sa dve palete. Mašina je namenjena kompleksnoj obradi formi, kalupa i elemenata ravnog i kutijastog oblika od različitih materijala: čelika, sivog liva i različitih legura.
Poslati upit za ponudu

Horizontalni glodački centar MCH630

MCH630 – visoko produktivan horizontalni glodački centar za kompleksnu obradu strugotinama, sa magacinom alata i automatskom izmenom (magacin sa 56 mesta) i paletnim sistemom sa dve palete. Mašina je namenjena kompleksnoj obradi formi, kalupa i elemenata ravnog i kutijastog oblika od različitih materijala: čelika, sivog liva i različitih legura. Omogućava glodanje u tri uzajamno vertikalne ose X,Y,Z. Rotacioni sto (osa B) omogućava obradu delova sa više strana. Mašinu odlikuje čvrsta i robusna konstrukcija od livenog gvožđa koja garantuje efikasnost, pouzdanost, trajnu preciznost i visoku dinamičku i termičku stabilnost. Mašina je u standardnoj izvedbi opremljena digitalnim pogonima, direktnim odmeravanjem u svim osama, planetarnim dvostepenim prenosom, steznim konusom SK 50, automatskim sistemom izmene paleta (2 palete 630 x 630 mm, automatskim magacinom alata sa 56 mesta, agregatom za hlađenje alata, automatskim produvavanjem nosača alata, grabuljastim transporterom strugotina, pužnim prenosom rotacionog stola (osa B). Mašina može biti opremljena i daljinskom dijagnostikom koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine. Uz mašinu H 630 nudimo široku lepezu specijalne opreme.

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i manje ili veće. Više informacija naći ćete u našem katalogu.