WF13 CNC

WF13 CNC - je visokoproduktivna numerički upravljana CNC horizontalna bušilica - glodalica moderne konstrukcije za preciznu i efikasnu obradu velikih i teških komada.
Poslati upit za ponudu

Horizontalna bušilica – glodalica WF13 CNC

WF13 CNC – je visokoproduktivna numerički upravljana CNC horizontalna bušilica – glodalica moderne konstrukcije za preciznu i efikasnu obradu velikih i teških komada. Stezanje obratka je moguće kako na steznoj površini ploče tako i na CNC upravljanom obrtnom stolu, event. kombinacijom oba. Uz mašinu se može naručiti i dodatna oprema.