WFC10 CNC

WFC10 CNC - horizontalna stona bušilica - glodalica tipa WFC 10 CNC sa krstatstim postoljem predstavlja novinu u ponudi stonih bušilica - glodalica i služi za obradu malih i srednjih komada do težine 3000 kg. WFC10 CNC ima 6 upravljanih osa, od toga 4 linearne (X, Y, Z i W) i 2 ose rotacije (B i C).
Poslati upit za ponudu

Horizontalna bušilica – glodalica WFC10 CNC

WFC10 CNC – horizontalna stona bušilica – glodalica tipa WFC 10 CNC sa krstatstim postoljem predstavlja novinu u ponudi stonih bušilica – glodalica i služi za obradu malih i srednjih komada do težine 3000 kg. WFC 10 CNC ima 6 upravljanih osa, od toga 4 linearne (X, Y, Z i W) i 2 ose rotacije (B i C). Mašina omogućava istovremenu kontinuiranu obradu u svim osama, odnosno simultano upravljanje u osama X, Y, Z ili i W uz istovremeno neprekidno obrtanje stola u osi B (obrada konture). Sistemi upravljanja su: Heidenhain iTNC 530/620 ili Fanuc 31i/0i