SE520 SL

SE520 SL - CNC univerzalni strug sa šiljcima je konstruisan na temeljima struga SE520. Zahvaljujući novom postolju sa produženim rastojanjem između šiljaka za 2000 mm i potpunom zaštitom radnog prostora, povećane su tehnološke mogućnosti u obradi dužih delova.
Poslati upit za ponudu

Univerzalni strug SE520 SL – CNC

Univerzalni strug sa šiljcima je konstruisan na temeljima struga SE520. Zahvaljujući novom postolju sa produženim rastojanjem između šiljaka za 2000 mm i potpunom zaštitom radnog prostora, povećane su tehnološke mogućnosti u obradi dužih delova. Na mašini je moguća obrada jednostavnih, kao i složenih prirubnih i osovinskih delova od metala i plastike. Za takvu namenu je moguće napraviti posebnu izvedbu mašine i dodatno je opremiti potrebnom opremom. Na mašini SE 520 SL je moguće struganje u ručnom režimu pomoću elektronskih mobilnih komanadi ili u automatskom, pomoću modernog upravljačkog sistema koji obavlja različite tehnološke operacije. Time se otvaraju nove mogućnosti u pojedinačnoj proizvodnji i povećava produktivnost u proizvodnji malih serija.

Univerzalni strug SE520 SL – najvažnije karakteristike:

  • Idealna mašina za korisnike koji prelaze sa upotrebe konvencionalne mašine UHS na CNC upravljanu mašinu
  • Jednostavna i komforna upotreba. pomoću velikog ekrana na dodir
  • Dug životni vek mašine uz očuvanje visoke tačnosti obrade
  • Pogon vretena preko remenskog prenosa – minimalne vibracije pri obradi
  • Automatska prebacivanje stepena prenosa direktno tokom ciklusa
  • Ležišta sa napunjena tehničkom mašću za ceo životni vek – niski troškovi eksploatacije
  • Komponente mašine žarene zarad smanjivanja unutrašnjih napona – visoka tačnost i stabilnost tokom čitavog radnog veka mašine
  • Potpuno zaštićen radni prostor – visoki stepen bezbednosti zaposlenih, zaštita od raspršivanja rashladne tečnost i naleta strugotina, što omogućava povećanje pritiska hlađenja i rezne brzine a time i povećanje produktivnosti mašine
  • Veliki izbor dopunske opreme i opcija – hidraulično stezanje, hidraulično upravljanje konjićem, hidraulično i manuelno upravljanje samocentrirajućim linetama u različitim izvedbama, blok za stezanje bušnih antivibracionih šipki, pogon rotacionih alata, široka ponuda steznih ploča
  • Jednostavno upravljanje softwarem