HORIZONTALNE BUŠILICE-GLODALICE (BORVERK)
BORVERK SA POKRETNIM STOLOM

BORVERK SA POKRETNIM STOLOM

Horizontalne mašine za glodanje i bušenje za preciznu obradu sa unakrsno pomerljivim obrtnim radnim stolom ili sa pomerljivim stubom. Horizontalni obradni centri omogućavaju petoosnu HSC obradu.