SKD

SKD - dvostubni vertikalni strug (karusel) visoke rezne snage i čvrste konstrukcije. Osnovu mašine čine odlivci od livenog gvožđa koji garantuju geometrijsku tačnost i dugi vek trajanja mašine.
Poslati upit za ponudu

Dvostubni vertikalni strug (karusel) SKD

SKD – dvostubni vertikalni strug (karusel) visoke rezne snage i čvrste konstrukcije. Osnovu mašine čine odlivci od livenog gvožđa koji garantuju geometrijsku tačnost i dugi vek trajanja mašine. Zbog stabilne konstrukcije, ovaj karusel je predodređen za tešku obradu, npr. grubu obradu livenih i kovanih delova, kao i za preciznu obradu, glodanje, i brušenje komada do težine 320 tona sa prečnikom stezne ploče i do 8 metara. Dvostubni karusel SKD nalazi svoju primenu u obradi vodenih turbina, delova vetroelektrana ili delova parnih turbina.

Vertikalni strug i obradni centar SKD može se poručiti u sledećim osnovnim varijantama SKD 40-50 I SKD 40-80. Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i manje ili veće. Više informacija naći ćete u našem katalogu.