MCV2318

MCV2318 - vertikalni obradni centar portalnog tipa je predstavnik familije multi profesionalnih obradnih centara, koji su zahvaljujući svojim parametrima predodređeni za obradu velikih i po obliku komplikovanih komada u oblastima klasičnog mašinstva, ali i u automobilskoj industriji, izradi palstike i kod presovanja.
Poslati upit za ponudu

Vertikalni obradni centar MCV2318

MCV2318 – vertikalni obradni centar portalnog tipa je predstavnik familije multi profesionalnih obradnih centara, koji su zahvaljujući svojim parametrima predodređeni za obradu velikih i po obliku komplikovanih komada u oblastima klasičnog mašinstva, ali i u automobilskoj industriji, izradi palstike i kod presovanja. Masivna konstrukcija skeleta garantuje visoku krutost kod snažne obrade, visoku dinamičku stabilnost pri velikim brzinama rezanja, minimalni uticaj na geometriju centra kod posmaka, i veoma dobru termičku stabilnost u različitim radnim uslovima. Viski obrtni moment vretena omogućava obradu srednje čvrstih čeličnih komada modernim alatima. Manipulacija alatima se obavlja uzajamnom interakcijom magacina alata i manipulatora. S obzirom da postoji mogućnost obrade u šest osa a istovremeno i mogućnost struganja, ima upotrebu u zahtevnijim oblastima energetike i avio industriji.
Mašinom se upravlja pomoću CNC sistema SIEMENS ili HEIDENHAIN. Mašina u standarnoj izvedbi ima vreteno HSK-A100, transporter strugotina, dovod vazduha kroz vreteno, potpunu zaštitu radnog prostora, automatski izmenjivač alata, vibro-dijagnostiku, spoljno hlađenje alata.

Mašina može biti opremljena daljinskom dijagnostikom, koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine.

Uz mašinu MCV2318 nudimo široku lepezu specijalne opreme.