MCV 1210

MCV 1210 - visoko produktivan obradni centar portalnog tipa sa širokom tehnološkom primenom u obradi nasloženijih prostornih formi sa tri (ili pet) osa. S obzirom na visoku dinamiku, čvrstinu i sposobnosti amortizacije konstrukcije, mašina može koristi izlaz HSC tehnologije.
Poslati upit za ponudu

Portalni obradni centar MCV1210

MCV 1210 – visoko produktivan obradni centar portalnog tipa sa širokom tehnološkom primenom u obradi nasloženijih prostornih formi sa tri (ili pet) osa. S obzirom na visoku dinamiku, čvrstinu i sposobnosti amortizacije konstrukcije, mašina može koristi izlaz HSC tehnologije. MCV 1210 – mašina tipa gantry ima vreteno postavljeno u motornoj jedinici koja je deo glave vreteništa. Svi posmaci ove mašine su realizovani preko linearnih vođica i kotrljajućih elemenata. Odmeravanje u osama X,Y,Z se obavlja direktno apsolutnim mernim jedinicama.

Mašinom se upravlja pomoću sistema HEIDENHAIN, SIEMENS ili FANUC. Mašina je u standardnoj izvedbi opremljena digitalnim pogonima, direktnim linearnim odmeravanjem, termičkom stabilizacijom vretena, spoljnim hlađenjem alata, celovitom zaštitom radnog prostora, transporterom strugotina sa ugrađenim rezervoarom rashladne tečnosti, signalizacijom završetka radnog ciklusa, magacinom sa 30 alata, vibro-dijagnostikom.

Mašina može biti opremljena daljinskom dijagnostikom, koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine.

Uz mašinu MCV 1210 nudimo širok izbor specijalne opreme.