FRF

FRF - obradni centar sa pokretnim portalom visoke prohodnosti i efikasnosti, zauzima relativno malu površinu. Obradne centre FRF odlikuje raznovrsna primena i obrada složenih komada velikih razmera.
Poslati upit za ponudu

Obradni centar pokretnim portalom i fiksnom prečkom FRF

FRF – obradni centar sa pokretnim portalom visoke prohodnosti i efikasnosti, zauzima relativno malu površinu. Obradne centre FRF odlikuje raznovrsna primena i obrada složenih komada velikih razmera. Centar FRF ima široki spektar upotrebe u mašinskoj industriji, npr.kod obrade avio motora, šasija lokomotiva i vagona za metro, Kaplanove turbine, delova dizalica, kućišta za turbine i mnogih drugih.