H500

H500 - visoko produktivan horizontalni centar za kompleksnu obradu strugotinama na delovima od različitih materijala : čelik, sivi liv, i legure lakih metala. Omogućava glodanje u tri uzajamno vertikalne ose X,Y,Z. i rotacionoj osi B, kao i operacije bušenja, proširivanja, razvrtavanja i rezanja.
Poslati upit za ponudu

Horizontalni obradni centar H500

H500 – visoko produktivan horizontalni centar za kompleksnu obradu strugotinama na delovima od različitih materijala : čelik, sivi liv, i legure lakih metala. Omogućava glodanje u tri uzajamno vertikalne ose X,Y,Z. i rotacionoj osi B, kao i operacije bušenja, proširivanja, razvrtavanja i rezanja. Mašinu odlikuje čvrsta i robusna konstrukcija od livenog gvožđa koja garantuje efikasnost, pouzdanost, trajnu preciznost i visoku dinamičku i termičku stabilnost.
Mašina je u standardnoj izvedbi opremljena digitalnim pogonima, direktnim odmeravanjem u svim osama, rotacionim stolom (osa B), sistemom izmene paleta (2 palete 500 x 500 mm), elektronskom kompenzacijom termičke dilatacije, automatskom izmenom alata sa 45 mesta, agregatom za hlađenje alata, automatskim produvavanjem nosača alata, pužnim transporterom strugotina (dva kom) i grabuljastim transporterom strugotina .

Mašina može biti opremljena i daljinskom dijagnostikom koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine.

Uz mašinu H500 nudimo široku lepezu specijalne opreme.

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i veće. Više informacija naći ćete u našem katalogu.