H1000

H1000 - visoko produktivan horizontalni obradni centar sa raznovrsnim tehnološkim mogućnostima koje oogućavaju obradu, kako velikim snagama, tako i visokim brzinama. Ovaj obradni centar posebno karakterišu dobra apsorbcija i prigušivanje mehaničkih vibracija, visoka čvrstina, dinamička i termička stabilnosti.
Poslati upit za ponudu

Horizontalni obradni centar H1000

H1000 – visoko produktivan horizontalni obradni centar sa raznovrsnim tehnološkim mogućnostima koje oogućavaju obradu, kako velikim snagama, tako i visokim brzinama. Ovaj obradni centar posebno karakterišu dobra apsorbcija i prigušivanje mehaničkih vibracija, visoka čvrstina, dinamička i termička stabilnosti. Koncepcija mašine se zasniva na krstatstoj izvedbi postolja “T” sa poprečno pokretnim stubom (osa X), na kojem se vertikalno kreće vretenište (osa Y). Hod u osi Z obavlja rotacioni sto (osa B) sa stegnitim obradkom.

Mašina je u standardnoj izvedbi opremljena direktnim odmeravanjem u svim osama, agregatom za hlađenje i ispiranje alata, spoljnim hlađenjem alata, produvavanjem nosača alata, pužnim prenosom rotacionog stola (osa B), pužnim transporterom (2 kom,) centralnim grabuljastim transporterom, magacinom alata sa 56 mesta, sistemom imene paleta (2 palete 1000 x 1000 mm), kompletnom zaštitom mašine.
Mašina može biti opremljena i daljinskom dijagnostikom koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine.

Uz mašinu H 1000 nudimo široku lepezu specijalne opreme.

Ovaj model ne odgovara vašim potrebama? Imamo i manje. Više informacija naći ćete u našem katalogu.