TEHNIKA BEOGRAD

TEHNIKA BEOGRAD 2019

Strojimport a.s. u saradnji sa svojom beogradskom kancelarijom i ove godine je pripremio štand sa predstavljanjem naše firme. Ove godine smo posetiocima prikazali obradni centar MCV 800 Quick, proizvođača Kovosvit-MAS.

TEHNIKA BEOGRAD 2019TEHNIKA BEOGRAD 2019