Naša ponuda

  • Projektovanje mašina prema potrebama kupca

  • Isporuka na adresu

  • Osiguranje od svih rizika

  • Stručna montaža

  • Obuka osoblja

  • Tehnička podrška

  • Isporuka rezervnih delova

  • Specijalni pribor

  • Kompletan remont i modernizacija

„Naša saradnja sa klijentima ne završava se isporukom mašina, naprotiv! I dalje im stojimo
na raspolaganju tokom celog perioda rada mašine a u cilju osiguranja pune funkcionalnosti
isporučenih mašina / opreme kao i na zadovoljstva naših klijenata.”
Strojimport tim