MCFV 1060

MCFV 1060 je visokoproduktivan vertikalni obradni centar sa raznovrsnim tehnološkim mogućnostima koje omogućavaju obradu kako velikim snagama tako i visokim brzinama. Obradni centar MCFV 1060 se sastoji od dva čvrsta i stabilna elementa izrađena od livenog gvožđa: od osnove i stuba.
Poslati upit za ponudu

Vertikalni obradni centar MCFV 1060

MCFV 1060 je visokoproduktivan vertikalni obradni centar sa raznovrsnim tehnološkim mogućnostima koje omogućavaju obradu kako velikim snagama tako i visokim brzinama. Obradni centar MCFV 1060 se sastoji od dva čvrsta i stabilna elementa izrađena od livenog gvožđa: od osnove i stuba. Svi posmaci mašine su realizovani pomoću linearnog i kotrljajućeg vođenja. Njihove dimenzije i konstruktivna rešenja omogućavaju veliko opterećenje stola, kliznih ležajeva i vreteništa uz visoku preciznosti izrade obratka čak i kod prekidanja rezanja i garantuju dug životni vek mašine i njenu visoku pouzdanost. Maksimalno dopušteno opterećenje stola sa radnom površinom 1270 x 590 mm omogućava obradu komada do težine 1350 kg. Mašinom se upravlja pomoću CNC sistema HEIDENHAIN, SIEMENS ili FANUC.
Mašina je u standardnoj izvedbi opremljena digitalnim pogonskim elementima, linearnim optoelektričnim apsolutnim mernim letvama, centralnim sistemom podmazivanja, magacinom alata sa mehaničkom rukom, automatskim produvavanjem držača alata, rashladnim agregatom sa sistemom za hlađenje alata, ispiranjem teleskopskih zaštita i elektronskom kompenzacijom termičke dilatacije.
Mašina može biti opremljena i daljinskom dijagnostikom koja pomaže u komunikaciji sa korisnikom pri dijagnostikovanju i otklanjanju većine situacija u kojima dolazi do prekida rada mašine.

Uz mašinu MCVF 1060 nudimo široku lepezu specijalne opreme.