SUPREMA

SUPREMA - NC mašina za autogeno i plazma rezanje plamenom, koju koriste pre svega male i srednje velike firme. Namenjen je za redovan dvosmenski rad.
Poslati upit za ponudu

SUPREMA – NC mašina za autogeno i plazma rezanje plamenom, koju koriste pre svega male i srednje velike firme. Namenjen je za redovan dvosmenski rad. Nekoliko autogenih gorionika sa mogućnošću ručnog ukošavanja, brzo i precizno obrađuju velike formate lima. Eliminiše greške i zastoje u radu i predstavlja garanciju pouzdanosti, tačnosti i izuzetne dinamike.