HWT E-422 CNC

HWT E-442 CNC TROLL - portalna glodalica za grafit sa PC upravljanjem se koristi za proizvodnju grafitnih elektroda, obradu plastike, aluminijuma i sl. Digitalizacione sonde omogućavaju prostornu digitalizaciju modela.
Poslati upit za ponudu

Portalna glodalica za grafit HWT E-442 CNC TROLL

Češki proizvođač AZK, s.r.o. se preko 20 godina bavi razvojem i proizvodnjom CNC glodalica, koje se koriste u proizvodnji grafitnih elektroda, za obradu plastike, aluminijuma, drveta kao i čelika. Specijalne portalne glodalice za grafit HWT omogućavaju uz pomoć digitalizacionih sondi prostornu digitalizaciju modela. Osim za proizvodnju, glodalice se koriste i za obuku.

Portalna glodalica za grafit HWT E CNC TROLL je portalnog tipa, sa PC upravljanjem. Radni prostor mašine, koji je u osama X, Y 400 mm, u osi Z 200 ili 300 mm omogućava obradu najčešće korišćenih dimenzija obradka.

Konstrukcija glodalice je izrađena od polimer betona, pomaci sa linearnim vođenjem i kugličnim vijcima se pokreću koračnim ili servo motorima. Na svim osama su indukcijski kalibri za određivanje referentnih tačaka, tako da je moguće vraćanje na određena mesta i nakon isključenja mašine. Vretenište je opremljeno vretenom HSD 5,5 kW sa kontinuirano podesivim obrtajima. Za niži broj obrtaja se može koristiti vreteno AZK. Za stezanje alata se koriste stezna klešta SK30 i klešta ER-32 sa steznim prečnikom 2 do 20 mm. Glodalicu je moguće priključiti na sistem ventilacije.

Glodalica HWT E-442 CNC je pogodna za proizvodnju grafitnih elektroda, za obradu plastike, drveta, legura aluminijuma, čelika i sl. Radni prostor je osvetljen, potpuno zaštićen i opremljen cevima za ventilaciju.
Glodalica omogućava preciznu obradu uz adekvatan odnos cena / snaga. Kao deo opreme se isporučuje automatski izmenjivač alata sa 14 pozicija. Za obradu komplikovanijih oblika je moguće dodati pomoćne delove za 4 i 5-osnu obradu.

Sistem upravljanja

Portalna glodalica za grafit HWT E-442 CNC je opremljena sistemom upravljanja COMETS.
Sistem upravljanja određuje NC kod u formatu ISO (G-kodovi). Utvrđuje krajnji položaj alata, izračunava dužinu putanje, vrši optimalizaciju brzine alata, omogućava jednostavan grafički prikaz NC programa, obezbeđuje kontrolu izlaska iz radnog prostora Brzinom pomaka i obrtaja je moguće upravljati ili preko NC programa ili ručno. Sistem upravljanja vrši kontrolu opterećenja alata za obradu. Posle izmene alata system vrši automatsku korekciju dužine, što olakšava rad sa više obradnih alata. Sistem omogućava automatsku obradu skupa NC programa uzastopno, pomoću mikro programiranja. Tabelom nultih tačaka se može definisati bilo koji broj obradnih mesta. Uz automatsku izmenu alata, to omogućava postepeni proces glodanja više predmeta obrade istovremeno, bez intervencije personala. Prenos NC programa je moguć pomoću USB ili integrisane mrežne kartice.