FU

FU - obradni centar sa pokretnim stubom i velikom varijabilnošću koju obezbeđuje modularna konstrukcija kao i upotreba univerzalnih glava vretena. Način stezanja obratka se rešava prema zahtevima kupca. Stabilna i čvrsta konstrukcija mašine omogućava različite operacije prilikom obrade: glodanje, bušenje, grubu obradu, razvrtanje i rezanje navoja.
Poslati upit za ponudu

Obradni centar FU

FU – obradni centar sa pokretnim stubom i velikom varijabilnošću koju obezbeđuje modularna konstrukcija kao i upotreba univerzalnih glava vretena. Način stezanja obratka se rešava prema zahtevima kupca. Stabilna i čvrsta konstrukcija mašine omogućava različite operacije prilikom obrade: glodanje, bušenje, grubu obradu, razvrtanje i rezanje navoja. Koristi se za obradu izmenjivača toplote, delova parnih turbina, elisa za vetroelektrane, Francisove turbine, blokova motora ili šasija vagona i lokomotiva.