FRU

FRU - obradni centar karakteriše pokretni portal, koji omogućava maksimalnu upotrebu radnog prostora stola. Konstrukcija mašine je namenjena obradi složenijih oblika radnih komada. Koriste se univerzalne glave vretena iz proizvodnog programa proizvođača mašina.
Poslati upit za ponudu

Obradni centar FRU

FRU – obradni centar karakteriše pokretni portal, koji omogućava maksimalnu upotrebu radnog prostora stola. Konstrukcija mašine je namenjena obradi složenijih oblika radnih komada. Koriste se univerzalne glave vretena iz proizvodnog programa proizvođača mašina. Veliko skidanje materijala, stabilna i čvrsta konstrukcija i automatska izmena glava vretena određuju namenu obradnog centra FRU za najteže operacije obrade. Mašina se koristi za obradu tramvajskih skretnica, parnih turbina, brodskih motora, lopatica Kaplanove turbine i delova aviona.