MCV 800 Quick

MCV 800 Qick - vertikalni troosni obradni centar sa produženim hodom ose X do 800 mm, sa okvirom tipa C i kontinuiranom radnom preciznošću, direktnim odmeravanjem u svim osama i brzim i preciznim pozicioniranjem. Mašina ima automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukom u 24 položaja i sa progresivnim alatima i centralnim hlađenjem.
Poslati upit za ponudu

MCV 800 Qick – vertikalni troosni obradni centar sa produženim hodom ose X do 800 mm, sa okvirom tipa C i kontinuiranom radnom preciznošću, direktnim odmeravanjem u svim osama i brzim i preciznim pozicioniranjem. Mašina ima automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukom u 24 položaja i sa progresivnim alatima i centralnim hlađenjem. Široki radni opseg mašine postignut je uz minimalno potreban radni prostor. Bezbednost zaposlenih je osigurana vodonepropusnom kabinom koja na levoj bočnoj strani ima zastakljena vrata. Uz dodatno korišćenje obrtnog i skretnog stola proširuje se mogućnost 4 i 5 – osne obrade. Na stolu mašine je povećan broj steznih čaura. Mašinom se upravlja pomoću sistema HEIDENHAIN iTNC620 ili SIEMENS 828D. U ponudi je široki izbor glodačkih vretena koji može zadovoljiti potrebe naših kupaca u različitim segmentima industrije. Osnovna oprema mašine uključuje ručno ispiranje, osvetljenje na vreteništu, spoljno produvavanje alata. Novina u ponudi ove mašine je varijanta sa pužnim transporterom strugotina – kompaktnost (dužina mašine smanjena je za 1200 mm u poređenju sa lančastim transporterom).