MCV 1016 Quick

MCV 1016 Quick - vertikalni troosni obradni centar sa kontinuirano visoko preciznom obradom, direktnim odmeravanjem i brzim, preciznim pozicioniranjem. Mašina koristi automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukom u 24 položaja i operativno efikasne alate sa centralnim unutrašnjim hlađenjem.
Poslati upit za ponudu

MCV 1016 Quick – vertikalni troosni obradni centar sa kontinuirano visoko preciznom obradom, direktnim odmeravanjem i brzim, preciznim pozicioniranjem. Mašina koristi automatsku izmenu alata sa magacinom i mehaničkom rukom u 24 položaja i operativno efikasne alate sa centralnim unutrašnjim hlađenjem. Široki radni opseg mašine postignut je uz minimalano potreban radni prostor. Bezbednost zaposlenih je osigurana vodonepropustnom kabinom koja na levoj bočnoj strani ima zastakljena vrata. Uz dodatno korišćenje obrtnog i skretnog stola proširuje se mogućnost 4 i 5 – osne obrade. Mašinom se upravlja pomoću sistema HEIDENHAIN iTNC530HSCI ili SIEMENS SINUMERIK 840D i sl. Ovi centri predstavljaju dobru investiciju u slučajevima kada se radi o kompleksnoj, serijskoj obradi uglavnom ravnih ili kutijastih profila, od metala i nemetala i kada se zahteva precizna proizvodnja složenijih delova i oblika u alatnicama.