MANURHIN K´MX816 CLEVER

MANURHIN K´MX 816 CLEVER - dugostružni automat namenjen za produktivnu obradu delova od šipkastog materijala maksimalnog prečnika od 16 ili 20 mm.
Poslati upit za ponudu

MANURHIN K´MX 816 CLEVER – dugostružni automat namenjen za produktivnu obradu delova od šipkastog materijala maksimalnog prečnika od 16 ili 20 mm. Strug je standardno opremljen sa dva elektro vretena, rotacijskim vodećim jezgrom sinhronizovanim sa glavnim vretenom. Osam linearnih CNC osa i dve rotacione ose omogućavaju visokoproduktivnu obradu jednostavnih i složenih delova. Zahvaljujući ovakvom konstrukcionom rešenju mašine, moguća je istovremena obrada sa četiri alata.