MANURHIN K´MX732EVO

MANURHIN K´MX 732 EVO - dugostružni automat je namenjen za produktivnu obradu delova od šipkastog čelika maksimalnog prečnika 32 mm.
Poslati upit za ponudu

MANURHIN K´MX 732 EVO – dugostružni automat je namenjen za produktivnu obradu delova od šipkastog čelika maksimalnog prečnika 32 mm. S obzirom na unutrašnje bušenje vretena 37 mm nije neophodno za prihvat dodavača šipke, smanjivati prečnik krajeva šipke. Mašina je u osnovi opremljena sa dva elektro vretena sa maksimalnim obrtajima 10 000 ob/min i rotacijskim vođenjem sinhronizovanim sa glavnim vretenom. Šest linearnih CNC osa (X1, Y1, X2, Y2, Z1, Z2) i dve rotacijske CNC ose (C1, C2) omogućavaju obradu jednostavnih i složenih delova. Velika prednost ovog automata je mogućnost paralelnog struganje (ili glodanja) sa dva alata istovremeno. Po potrebi je moguće opremiti mašinu motorizovanim alatima na prednoj ili zadnjoj strani. Uz mašinu se isporučuje magacin i automatski dodavač šipki dužine najmanje 3m sa odmeravnjem. Delovi dužine iznad 170 mm je moguće po potrebi izvlaćiti i kroz sekundarno vreteno. Dužina obratka je ograničena samo dužinom šipke.