KOMPAKT

KOMPAKT - CNC mašina sa plazma rezanjem je moderne konstrukcije, veoma efikasna, upotrebljiva za termičko deljenje materijala. Ova CNC mašina je primarno namenjena za korišćenje plazma tehnologije - konvencionalne plazme i najmodernijih plazma sistema za rezanje.
Poslati upit za ponudu

KOMPAKT – CNC mašina sa plazma rezanjem je moderne konstrukcije, veoma efikasna, upotrebljiva za termičko deljenje materijala. Ova CNC mašina je primarno namenjena za korišćenje plazma tehnologije – konvencionalne plazme i najmodernijih plazma sistema za rezanje. Mašina se može opremiti i dopuniti tehnologijama koje se koriste u oblasti termičkog rezanja metalnih materijala (bušenja, označavanja, graviranja). Mašina se može uz određene modifikacije koristiti kao nosač specijalne tehnologije (glodanje, bušenje) u drugim oblastima industrije.