KOMPAKT Light

KOMPAKT light - KOMPAKT Light predstavlja u odnosu na Vanad KOMPAKT mašinu, uređaj jednostavnije konstrukcije. I pored toga, na njoj je moguća obrada uobičajenih formate lima do debljine 30 mm.
Poslati upit za ponudu

KOMPAKT light – KOMPAKT Light predstavlja u odnosu na Vanad KOMPAKT mašinu, uređaj jednostavnije konstrukcije. I pored toga, na njoj je moguća obrada uobičajenih formate lima do debljine 30 mm. KOMPAKT Light je koncipiran za korišćenje srednje efikasnih izvora plazme. Pored standardne opreme moguće je instalirati i dodatni pribor.