BLUESTER

BLUESTER - CNC mašina za termičko/rezanje plamenom ima izuzetne dinamičke karakteristike i predstavlja najviši nivo tehnološkog rešenja koje se koristi za najteže procese rada.
Poslati upit za ponudu

BLUESTER – CNC mašina za termičko/rezanje plamenom ima izuzetne dinamičke karakteristike i predstavlja najviši nivo tehnološkog rešenja koje se koristi za najteže procese rada. Ova mašina ima primenu kod obrade najvećih formata lima sa upotrebom autogene i plazma tehnologije, uključujući automatsko ukošavanje. Mašina je opremljena potpuno automatizovanom 3D plazma glavom.