Kontakt

Strojimport kancelarija u Srbiji:

Andrej Lomen

Hrobova 14

21 470 Bački Petrovac

Srbija

Mob.: + 381 63 480 830

E-mail: andrej.lomen@strojimport.com

 

U cilju rešavanja Vašeg upita, molimo da navedete gore tražene podatke. Ove podatke će koristiti preduzeće STROJIMPORT, a.s. sa sedištem U Nákladového nádraží 6, 130 00 Prag 3, CZ, MB: 00000795, kao rukovalac ličnih podataka i to u cilju obrade Vašeg upita. Rukovalac će ove podatke čuvati tri godine od završetka obrade upita, ukoliko posebnim propisom nije određen duži rok.

Molimo da primite k znanju, da imate pravo (I) na pristup ličnim podacima, (II) na ispravku netačnih ličnih podataka, (III) da tražite brisanje ličnih podataka, (IV) da tražite ograničavanje obrade ličnih podataka, (V) da podnesete prigovor na obradu ličnih podataka, (VI) da opozovete datu saglasnost kao i da (VII) podnesete žalbu Kancelariji za zaštitu podataka o ličnosti. Ova prava možete iskoristiti lično u sedištu Kancelarije, telefonski na broju telefona +420 222 863 216 ili slanjem e-maila na adresu marketing@strojimport.cz.