Horizontalni obradni centri
Borverk

Borverk

Horizontalne mašine za glodanje i bušenje za preciznu obradu sa unakrsno pomerljivim obrtnim radnim stolom ili sa pomerljivim stubom. Horizontalni obradni centri omogućavaju petoosnu HSC obradu.