HORIZONTALNE BUŠILICE-GLODALICE (BORVERK)
BORVERK SA POKRETNIM STUBOM

BORVERK SA POKRETNIM STUBOM

Nudimo glodalice sa daskama sa prečnicima radnog vretena od 100 do 260 mm. Glodalice sa daskama su namenjenje za precizno i visoko produktivno paralelno bušenje velikih i gabaritnih obradaka od čelika, liva i čeličnog liva. Ove mašine omogućavaju i druge radne operacije poput bušenja, glodanja i narezivanja navoja i to oblikovno komplikovanih i teških obradaka.